top of page

CORONA  UPDATE 24/3/2020

Hierbij een update vanuit Warmond voor wat betreft varen in tijden van het coronavirus.

 

Aangezien wij zijn aangesloten bij de Hiswa vereniging en al onze leveringen 

en diensten onder Hiswa voorwaarden geschieden, volgen wij de Hiswa richtlijnen. Deze luiden als volgt:

 

Bron: https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk/meest-gestelde-vragen
Datum: 24 maart 2020 tijd 16:45

Gezinnen/ huishoudens kunnen gebruik maken van een accommodatie, 
waaronder ook een pleziervaartuig. Er zijn echter strikte eisen ten aanzien
van het aantal personen en de eis 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
Instructie klanten is belangrijk, zodat menselijk contact tot minimum wordt
beperkt en aan de afstandseis wordt voldaan. Dit kan door mensen te spreiden
bij afvaart en terugkomst middels tijdslots, geen uitleg aan boord te geven en
alleen gezinnen of huisgenoten toe te laten. Het is de verantwoordelijkheid van
de ondernemer om aan de aangescherpte maatregelen te voldoen. Instrueer uw
klanten ook om niet te dicht bij andere vaartuigen die bemand zijn te liggen in de
openbare ruimte en ook niet dicht bij andere plekken op passantenplekken in jachthavens.

Conclusie: bootverhuur kan onder strikte voorwaarden doorgaan. 

Disclaimer: deze adviezen zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene
richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door
medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, 
commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren. Mocht u zelf twijfelen
over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met  het bevoegd
gezag / de burgemeester in uw gemeente.

 

Dinsdag 24 maart in de ochtend hebben wij contact gehad met mevrouw Breuer, de burgemeester
van de Gemeente Teylingen, en de situatie ook aan haar voorgelegd. Zij is van mening dat een frisse neus
halen moet kunnen, uiteraard met inachtneming van de door het RIVM opgestelde geldende richtlijnen.  

Zoals u in de Hiswa richtlijnen kunt lezen, kan er onder strikte voorwaarden gevaren worden.


Aangezien een groot deel van onze members al een aantal jaar bij ons vaart en wij redelijk
inzichtelijk hebben dat dit in veel gevallen bijna altijd gebeurd met gezinsleden, durven wij
het aan om samen met u deze mogelijkheid tot het halen van en frisse neus mogelijk te maken.
Uiteraard hebben wij hierbij uw hulp nodig en zullen wij aan de hand van een aantal heldere
spelregels toch het vaarseizoen laten starten. De spelregels vindt u in de bijlage als PDF.


Nu wij de ernst van de situatie zeer goed begrijpen en zeker niet onderschatten, respecteren
wij een ieders keuze om wel of niet te gaan varen. Daarom geven wij u graag 3 opties v.w.b.
uw abonnement/membership. Mochten er op een later moment toch nog verdere maatregelen
opgelegd gaan worden door de overheid zullen wij hier uiteraard op acteren en de spelregels
mogelijk aanpassen. 
 

Optie 1:  u maakt gebruik van het abonnement met inachtneming van de spelregels "24 maart 2020" en verwerft
               hiermee een korting van 5% op uw abonnement/membership voor volgend vaarseizoen
 

Optie 2:  uw abonnement/membership gaat in vanaf 1 juni t/m 15 oktober 2020 tegen een gereduceerd tarief zijnde; Goud €1500 
               Zilver €1250 Brons €850.
 

Optie 3:  uw gehele abonnement/membership komt te vervallen voor het vaarseizoen 2020.   
 

Hopelijk mogen wij in deze onwerkelijke tijden op uw steun rekenen en zien wij u allemaal de komende tijd in goede gezondheid bij ons op de haven.

bottom of page